Politica de confidentialitate

Politica de Confidențialitate

Ne angajam sa va respectam confidentialitatea, respectand toate legile si reglementarile aplicabile protectiei datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politica urmareste sa va ofere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pe care ni le puneti la dispozitie si modul in care vor fi prelucrate de noi. Va rugam sa cititi cu atentie cele ce urmeaza, pentru a intelege punctul de vedere si practicile noastre cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal si modul in care le vom trata.

Aceasta politica de confidentialitate se aplica inclusiv vizitatorilor, potențialilor clienti si clienților din magazinele tradiționale, în masura in care acestora li se colecteaza date cu caracter personal.

Termenii folositi în acest document au acelasi înteles cu cel din Termeni și Condiții de pe website-ul newbiolife.ro, document cu care se completează.

Aceasta Politica de Confidentialitate  poate fi îmbunatatita in orice moment si / sau actualizata. Data și ora ultimei actualizări sunt arătate în finalul documentului.

Prin navigarea pe website si/sau prin crearea unui Cont si/sau prin plasarea unei Comenzi si/sau prin ridicarea si/sau returnarea de produse, Vizitatorul, Utilizatorul, Potențialul client, Clientul  sunt informaţi despre Politica noastra de confidențialitate astfel cum este atestată de acest document.

Cine suntem

Operatorul de date este SC. New Bio Life NBL SRL, o societate romana cu cu sediul social in judetul Cluj, sat Cojocna, comuna Cojocna, str. Cuza Voda, nr. 7, inregistrata la ORC sub numarul J12/1651/2010 C.U.I. : 27502173, info@newbiolife.ro, telefon: 0740.192.219

Ce tip de date cu caracter personal colectam/prelucram, in ce scopuri si in baza caror temeiuri?

magNTE.ro  va colecta anumite informatii („date cu caracter personal”) In legatura cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizata (de exemplu, nume, prenume, adresa postala, adresa de e-mail, numar de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).

Procesăm următoarele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru ca dumneavoastră:

Atunci cand va inregistrati pe Website:

–          Numele și prenumele

–          Adresa de e-mail

Atunci cand cumparati de pe Newbiolife.ro:

–          Numele și prenumele

–          Adresa de livrare

–          Numărul de telefon

–          Adresa de e-mail

Date furnizate de Utilizator opțional:

–          Data nașterii

–          CIF – în cazul în care un comerciant solicită o factură

–          Numărul contului bancar (astfel încât să putem realiza rambursarea sumelor platite direct în contul dumneavoastră bancar, in cazul efectuarii unui retur/ramburs de plata)

Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, asa cum sunt definite in Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 18 ani.
Asadar, potrivit GDPR sunt operatori de date cu caracter personal – Aceste date sunt colectate/procesate/etc. în relatia comerciala in curs de desfasurare si pentru care ti-ai exprimat în mod valabil consimtamantul potrivit legislatiei in vigoare la momentul preluarii si colectarii datelor personale!
Compania noastra aduce la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal enumarate mai sus sunt pur exemplificative si in raport de serviciul angajat de client, subscrise colectarii numai acelor date personale minime necesare indeplinirii scopurilor/activitatilor realizate de Newbiolife.ro.
In procesul de operare a prezentului site web Newbiolife.ro colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web, prin exprimarea voluntara a consimtamantului, în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (ex. adresă IP, utilizarea UIDS (unique identifiers provided by social logins).
Scopurile prelucarii datelor cu caracter personal furnizate de catre Utilizator, avute in vedere si urmarite de Newbiolife.ro sunt următoarele:

 • procesarea comenzilor si retururilor;
 • pastrarea relatiei cu partenerii contractuali in scopuri contabile;
 • optimizarea activitatii de marketing;
 • solutionarea cererilor privind indeplinirea unei comenzi
 • comunicari de marketing;
 • administrarea contului in cadrul Newbiolife.ro;
 • scopuri statistice.

NewBioLife.ro colecteaza, prelucreaza si administreaza datele tale personale in conformitate cu normele si reglementarile GDPR pentru urmatoarele perioade de timp:

– in conformitate cu prevederile codului civil privind instituția juridică a prescripției precum si a conditiilor contractuale asumate prin acceptarea Termeni si Conditii, datele personale colectate sunt arhivate/pastrate de Newbiolife.ro pe o perioada de 3 ani de la incetarea contractului (pentru situatia livrarilor si neintervenirii solicitarilor de retur);

– datele personale colectate sunt arhivate/pastrate de Newbiolife.ro pe o perioada de 3 ani si/sau Client si-a exprimat de la data intervenirii ultimului retur aferent contului.

De asemenea este bine sa stiti ca putem prelucra date cu caracter personal pentru a va informa in legatura cu produse si servicii, oferte promoționale sau pentru abonarea la newsletter. Ca regula generala, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri directe de marketing numai cu consimtamantul dvs. si prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-ati indicat în momentul oferirii consimtamantului. In aceste conditii este important sa cunoasteti ca vom utiliza consimtamantul dvs. exprimat in scop de marketing pana la retragerea acestuia, existand posibilitatea de retragere a acestui tip de consimtamant oricand.

Scopul prelucrarii

Prelucram date personale ale Utilizatorilor website-ului in scopul executarii corespunzatoare a contractelor incheiate prin intermediul magazinului  online gazduit de site-ul Newbiolife.ro. Aceasta înseamnă că datele sunt necesare în special pentru:

– înregistrarea pe Website

– încheierea contractului

– tranzacții

– transportului produselor comandate de Utilizator

–  exercitarea de către Utilizator a oricărui drept pe care îl are în calitate de consumator (spre ex. desființarea contractului, garanția legală).

 • În situația în care ați decis să primiți informații despre produse noi și oferte speciale, procesăm datele dumneavoastră în scopul de a vă transmite informații comerciale, cum ar fi: tendințe actuale în modă , oferte speciale, cupoane de reducere sau vânzări de lichidare.

Temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și Comisiei Europene (EU) din 27 aprilie 2016.

Procesăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului exprimat la momentul înregistrării pe website și la momentul confirmării tranzacțiilor efectuate pe website.

Consimțământul dumneavoastră cu privire la procesarea datelor personale ce vă aparțin este voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care refuzați să vă exprimați acest consimțământ, va deveni imposibilă înregistrarea dumneavoastră și cumpărarea prin intermediul website-ului.

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Sa vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a invoca vreun motiv. Solicitarea poate viza un anumit scop al procesării, spre exemplu vă retrageți consimțământul de a primi informații comerciale, sau poate viza toate scopurile procesării. În cazul în care consimțământul este retras pentru toate scopurile procesării, Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website va fi șters și datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate de către noi, cu exceptia cazului în care prelucrarea este bazată pe un alt temei, cum ar fi: necesitatea executării unui pre-contract sau contract la care sunteți parte, necesitatea respectării de către noi a unei obligații legale; un interes legitim invocat de noi. Retragerea consimțământului nu va afecta nicio activitate realizată anterior.
 2. Puteți solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră, fără a invoca vreun motiv. O solicitare de ștergere a datelor nu va afecta activitățile realizate anterior acesteia. Ștergerea datelor înseamnă că vom șterge Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website şi că datele dumneavoastră nu vor mai fi procesate de către noi.
 3. Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor cu privire la toate sau doar o parte din scopurile prelucrării. Această opoziție nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment. Opoziția înseamnă că vom șterge Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website şi că datele dumneavoastră nu vor mai fi procesate de către noi.
 4. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor în ceea ce privește durata sau scopul prelucrării. Vom proceda cum doriți. Această solicitare nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment şi vom păstra datele doar în scopul stocării și pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei pretenții legale.
 5. În cazul în care sunt inexacte ori incomplete, puteți în orice moment să ne solicitați corectarea sau rectificarea fără întârzieri nejustificate a datelor dumneavoastră personale. Puteți de asemenea realiza chiar dumneavoastră înșivă aceasta, îndată ce vă înregistrați/logați pe website folosind câmpul Panou de control GDPR .
 6. Cu îndeplinirea anumitor condiții, puteți să ne solicitați transferul oricăreia dintre datele dumneavoastră aflate în posesia noastră către dumneavoastră înșivă (într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat) sau către o altă parte, la alegerea dumneavoastră. În acest scop ne veți contacta prin intermediul formularului de contact, indicând numele și adresa entității către care ne solicitați transferul si scopul – respectiv care dintre datele dumneavoastră să fie transferate. Transferul va avea loc automat pe cale electronică îndată ce confirmați solicitarea. Confirmarea solicitării ne este necesară în vederea asigurării securității datelor şi a ne convinge că solicitarea parvine de la o persoană autorizată.
 7. Ne puteți solicita în orice moment să vă confirmăm dacă vă procesăm sau nu datele personale, iar în caz afirmativ să vă dăm acces la aceste date și să vă furnizăm informații și detalii cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale, cum ar fi: datele prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora datele le-au fost sau urmează a le fi dezvăluite, perioada de stocare (ori de câte ori este posbil).
 8. În cazul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv al elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra persoanei dumneavoastră, aveți dreptul de a obține intervenția umană, de a vă exprima punctul de vedere, de a primi o explicație pentru decizia automată și de a contesta respectiva decizie.
 9. Aveti dreptul de a vă adresa cu o plângere autorității de supraveghere a prelucrării datelor. În România această autoritate de supraveghere este AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Drepturile arătate mai sus pot fi exercitate în anumite circumstanțe sau pot fi supuse anumitor condiții, excluderi sau excepții astfel cum se specifică în legislația privind protecția datelor aplicabilă.

Avem obligația de a vă informa nu mai târziu de o lună de la primirea fiecărei astfel de solicitări cu privire la acțiunile pe care le-am întreprins în baza sa.

Durata de păstrare a datelor

Reținem datele dumneavoastră personale până când Contul dumneavoastră de Utilizator este șters. Contul dumneavoastră de Utilizator poate fi șters  atât la cererea dumneavoastră, dar și ca urmare a retragerii consimțământului cu privire la procesarea datelor, a obiecției dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor precum sau în cazul solicitării ștergerii datelor.

Sistemele noastre se vor limita la a reține astfel de informații de arhivă despre tranzacțiile dumneavoastră de care păstrarea datelor este legată, spre exemplu în legătură cu orice pretenție ați putea avea, cum ar fi în legatură cu garanția legală sau în legătură cu prevederi legale care ne sunt obligatorii.

Comunicarea referitoare la datele cu caracter personal

Puteți să ne trimiteți orice notificări sau solicitări în legătură cu datele personale prin folosirea Paginii de Contact.

Încredinţarea procesării datelor

Putem încredința procesarea datelor dumneavoastră personale către partenerii noștri contractuali în măsura în care este necesar să efectuăm tranzactii, spre exemplu să pregătim produsele comandate și să le livrăm ori să vă comunicăm informații comerciale (aceasta doar în cazul in care sunteți un Utilizator care a acceptat să primească informații comerciale).

Datele personale nu vor fi comunicate în niciun caz către terțe părți altfel decât în scopurile menționate în Prezenta Politică de Confidențialitate; aceasta înseamnă inclusiv că nu vor fi împărtășite cu alte entități pentru transmiterea de către aceste terțe părți de materiale de marketing.

Datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

Informații Comerciale – Newsletter

Puteți să vă abonați la newsletter-ul nostru prin furnizarea adresa de e-mail sau numărul de telefon și a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale în scopul de a primi informații comerciale și de marketing. Folosim newsletter-ul pentru a vă informa despre ultimele oferte (spre exemplu: produse noi, oferte speciale sau vânzări de lichidare). Puteți să vă dezabonați de la newsletter oricând prin folosirea link-ului inclus în newsletter, prin trimiterea unui e-mail la adresa: info@newbiolife.ro

Notificări cu privire la disponibilitatea unui produs

La solicitarea dumneavoastră vă notificăm prin mijloace electronice de comunicare în legătură cu disponibilitatea unui produs selectat.  O astfel de notificare poate să vă fie transmisă doar în cazul în care ați acceptat să primiți, la adresa de e-mail specificată, informații comerciale despre produsele magazinului online și să vă fie astfel procesate datele personale de către noi.  Ne furnizați datele dumneavoastră în mod voluntar, dar refuzul dumneavoastră de a consimți la prelucrarea datelor personale ne împiedică să vă notificăm despre disponibilitatea produsului.

Cookies

Newbiolife.ro folosește cookies. Cookies-urile sunt fişiere de mici dimensiuni  care permit dispozitivelor folosite pentru navigarea pe internet (spre exemplu: calculator, smartphone) să salveze informații specifice cu privire la activitatea pe Newbiolife.ro când respectivul dispozitiv este folosit. Informațiile stocate în cookies sunt folosite, spre exemplu, pentru scopuri de publicitate ori statistice și pentru adaptarea Website-ului nevoilor dumneavoastră specifice. Puteți schimba setările cookies-urilor în programul de navigare. Dacă setările rămân neschimbate cookies-urile vor fi salvate pe dispozitiv. Schimbarea setărilor cookies-urilor poate limita funcționalitatea Website-ului.

Declaraţii cu privire la protecţia datelor de către Google Analytics

Website-ul nostru folosește mecanisme de analiză ale serviciilor web ale Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click și Google Tag Manger.

Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager Cookies care permit analiza utilizării website-urilor. Informațiile obținute prin intermediul cookies-urilor  sunt de obicei trimise pe serverul Google din SUA și arhivate.

Dacă funcția de transformare a adresei IP în dată anonimă este pornită pentru acest website, adresa IP a userului este mai întâi micșorată de Google. Aceasta privește statele membre ale Uniunii Europene și alte state menționate în acordul SEE. Numai în cazuri excepționale adresa IP completă este trimisă pe serverul Google din SUA și este micșorată acolo. În acest fel, funcția de transformare a adresei IP în dată anonimă va fi activată pe website-ul nostru. La cererea operatorului website-ului, Google va folosi această informație pentru analiza traficului pe website, întocmirii rapoartelor privind activitatea pe webite și a altor servicii referitoare la folosirea website-ului și a internetului. Adresa IP transmisă de programul de navigare pe internet al utilizatorului prin intermediul programului Google Analytics nu este stocată împreună cu alte date Google.

Userul poate bloca salvarea de cookies-uri în programul de navigare pe internet. În acest caz dorim să subliniem că folosirea deplină  a tuturor funcțiilor website-ului nu va fi posibilă. Dincolo de aceasta, Utilizatorul poate bloca salvarea de date colectate de cookies referitoare la traficul pe site (inclusiv adresa IP) și trimiterea lor către Google, la fel ca distribuirea acestor date de Google prin descărcarea și instalarea unui plug-in disponibil la următorul link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Linkuri

Website-ul poate conține linkuri/ legături către pagini web aparținând terților. Nu  deținem controlul asupra acestor pagini terțe, nu le monitorizăm și nu putem fi ținuți răspunzători pentru protecția datelor efectuată de acești terți sau de conținutul respectivelor pagini.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Nota de informare

Ne vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Deoarece transparenta este unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal, am întocmit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastra cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre prin site-ul www.newbiolife.ro

Deoarece legislația se poate modifica, ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic aceast document, pentru a transmite orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

Ne puteți contacta:

New Bio Life NBL SRL, cu sediul social in n judetul Cluj, sat Cojocna, comuna Cojocna, str. Cuza Voda, nr. 7, inregistrata la ORC sub numarul J12/1651/2010 C.U.I. : 27502173, info@newbiolife.ro, telefon: 0740.192.219, prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) si a celorlalte prevederi legale aplicabile in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

Este importante pentru noi să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs asa ca vă încurajăm să contactați echipa Newbiolife.ro pentru orice tine de protecția datelor dumneavoastra, accesand https://Newbiolife.ro/contact

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Principalele date / categorii de date prelucrate de www.newbiolife.ro pot fi, dupa caz si in functie de scopurile asociate prelucrarii, una sau mai multe dintre urmatoarele:

Când vă creați un cont ne furnizați: Nume, prenume
Date de contact si /sau adresa pentru livrare (numar de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc),
Date aflate in actul de identitate, altele decat cele mai sus mentionate (precum CNP in anumite cazuri);
Preferinte aflate in legatura cu tipurile de servicii si produse oferite de catre newbiolife.ro si/sau comercializate prin intermediul platformei (precum istoric de navigare, etc), evaluarea produselor și serviciilor
Date personale precum identificatorul online al clientilor nostri, date de geolocalizare, varsta, sex, etc. se pot prelucra aferent accesarii Site-ului si navigarii in platforma, newbiolife.ro putand structura datele pe diverse categorii si criterii de interes, conform Politicii de cookies.

Vă oferim și posibilitatea de a vă înregistra pe site-ul newbiolife.ro prin contul dvs Facebook sau Google. Indiferent pe care dintre aceste 2 opțiuni alegeți să vă înregistrați, veți fi direcționați către o pagină administrată de Facebook Inc / Google LLC, unde aceștia vă vor informa cu privire la transferul datelor dvs. către noi, Newbiolife.ro. Puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook, respectiv Google, folosind următoarele link-uri: https://www.facebook.com/about/privacy și  https://policies.google.com/privacy

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor www.newbiolife.ro în beneficiul si/sau la solicitarea dumneavoastra.

In funcție de caz, pot fi:

Prelucrarea comenzilor, preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

Crearea și administrarea contului în cadrul newbiolife.ro;

Returnarea produselor conform prevederilor legale;

Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

Gestionarea si asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile noastre.

De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Marketing

Pentru că ne dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte sau promoții pentru produsele care vă interesează, vă putem trimite informari prin e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc. acestea continand informatii generale/tematice, informatii cu privire la produse complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi sondaje de opinie, informatii cu privire la promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Favorite,.

De asemenea ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Doresc sa ma abonez la newsletter”;

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin contactandu-ne si comunicand dezabonarea la adresa de e-mail info@newbiolife.ro

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pentru:

– Măsuri de protecție față de atacuri cibernetice,

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea de informații necesare către autoritățile publice competente;

–  Și alte măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri posibile în temeiul legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm ca toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastra fundamentale.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Pentru că ne dorim sa vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online, ne dorim în permanență sa ne imbunătățim serviciile pentru dumneavoastra. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpărăror, de exemplu vă putem invita să completați chestionare de satisfacție urmare a finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate in niciun fel.

În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastra pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile clientilor nostri fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs. în cel mai scurt timp posibil.

Cât timp vom păstra datele dumneavoastra cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe site-ul NewBioLife.ro.

Dar puteți să ne solicitați in orice moment ștergerea anumitor informații oferite de dvs. sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări în cel mai scurt timp posibil, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal

În funcție de caz:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care dezvoltam programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre www.newbiolife.ro.

Indiferent de situație, ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastra de către terțe persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

De asemenea, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei și a legislației în vigoare.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi MobilPay. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Societatea noastra este responsabila pentru facilitarea exercitarii oricaruia dintre drepturile dumneavoastra mentionate mai jos.

Puteți solicita oricand accesul la datele dvs., corectarea eventualelor greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Mai multe informații despre fiecare dintre aceste le puteți regăsi mai jos.

Pentru protectia datelor dumneavoastra, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, societatea noastra este posibil să vă solicite parcurgerea prealabila a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus.

In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informatiile vor fi furnizate de societatea noastra tot in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format.

Ne angajăm să răspundem la orice solicitări valide în termen de 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 60 de zile. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. De asemenea este posibil să vă întrebăm dacă puteți să ne precizași ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să să scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

În anumite situatii expres prevazute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

În ipoteza În care, ca urmare a aplicarii unor dispozitii legale, societatea noastra nu poate da curs, in tot sau in parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de societatea noastra in legatura cu cererea in cauza.

Puteți să ne cereți:

Aveti dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obtine din partea Newbiolife.ro o confirmare ca prelucreaza sau nu date personale care va privesc si, in caz afirmativ urmatoarele informatii: (a) scopurile prelucrarii; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; (g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din Regulament, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, aveti dreptul sa fiti informat cu privire la garantiile adecvate in temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete, fara intarzieri nejustificate, conform articolului 16 din Regulament. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
– v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
– dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
– acestea au fost prelucrate ilegal; sau
– ne revine o obligație legală în acest sens.

Aveti dreptul de a obtine din partea www.newbiolife.ro  stergerea datelor cu caracter personal care va privesc (conform articolului 17 din Regulament), fară intarzieri nejustificate, cu exceptia anumitor ipoteze prevazute de Regulament, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:

– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– va retrageti consimtamantul in baza caruia are loc prelucrarea in masura in care prelucrarea se bazeaza exclusiv pe consimtamant si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– va opuneti prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de newbiolife.ro sau de o terta parte şi nu există motive legitime care să prevaleze fata de interesele/drepturile si libertatile dvs fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau va opuneti prelucrării în scopuri de marketing direct
–  datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
–  datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine www.newbiolife.ro  in temeiul dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta;
– alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

– acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
–  prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
–  acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
– v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

– avem consimțământul dvs.; sau
– pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
– pentru a proteja drepturile Newbiolife.ro sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

– prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
– prelucrarea se face prin mijloace automate.

Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este efectuata în scopul intereselor legitime

In orice moment aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de noi sau de o terta parte, inclusiv crearii de profiluri. In acest caz, Newbiolife.ro nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs  sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de opozitie la prelucrarea in scop de marketing direct

Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

Dreptul de retragere a consimtamantul

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs. , aveti dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

email:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.